HET DIKKE DENKBOEK

Filosofie voor beginners

BLOP

Wat is het Dikke Denkboek?

Met het Dikke Denkboek maak je kennis met filosofie. Filosofie is, kort gezegd, het zoeken naar de waarheid achter de dingen. Dingen die soms heel vanzelfsprekend lijken. Zo weet bijvoorbeeld iedereen wel wat geld is.

Eh… is dat wel zo? Weet iedereen wel precies wat geld is? Een euro is geld. Maar wat bepaalt de waarde van een briefje van 10 euro? De papierprijs? De inkt waarmee het gedrukt is? Of is dat de koper, die toevallig een verzamelaar is van 10-eurobiljetten?  En is geld nou eigenlijk goed of slecht? Geld stelen mag niet. Daar staat iets over in het Wetboek van Strafrecht*, maar nood breekt wet, toch? Als je bijna sterft van de honger, neemt niemand je kwalijk dat je een euro steelt. Of toch wel…? En trouwens, moeten we niet alles gewoon delen, dan is er ook nooit sprake van diefstal.  Dan is het geld van ons allemaal.  Toch?

 

 

 

 

 

 

 

eerlijk delen

Wat je moet weten over het Dikke Denkboek

Zo zijn er heel veel gewone en ongewone vragen waar bijna niemand dagelijks bij stilstaat, maar die wel heel nuttig kunnen zijn om te kunnen begrijpen hoe de wereld in elkaar zit. En om te weten waar de grenzen van onze kennis liggen. Weten en begrijpen. Het zijn twee woorden. De wereld daarachter is echter helemaal niet zo duidelijk als je zou denken. Daarom zou iedereen moeten blijven (filosofische) vragen stellen!

Prikkelende vragen stellen

Westerse filosofen hebben ooit erg interessante filosofische vragen onder de loep genomen. Hun antwoorden zijn soms heel logisch, en soms doen ze je wenkbrauwen fronsen. Hoe dachten die knappe koppen bijvoorbeeld over de natuur, over het begrip tijd of over wat vrijheid nu eigenlijk is? Hoe zit taal eigenlijk in elkaar? Het zijn simpele vragen die hele ingewikkelde, logische of verfrissende antwoorden kunnen opleveren! Het Dikke Denkboek probeert de lezer te prikkelen om zelf aan de slag te gaan en die filosofische vragen te beantwoorden.

Voor wie is het Dikke Denkboek geschikt?

Het Dikke Denkboek is zeer toegankelijk geschreven. Het boek is geschikt voor lezers vanaf 12 jaar, maar is ook uitermate geschikt voor volwassenen die nog geen kennis hebben gemaakt met filosofie of die het onderwerp filosofie altijd lastig hebben gevonden. In het Dikke Denkboek is een luchtige, duidelijke, niet al te moeilijke taal gebruikt. Achterin het boek zijn bovendien bepaalde begrippen nog eens opgenomen met hun betekenis of verklaring.

Waarom alweer een boek over filosofie?

Er bestaan niet zo heel veel boeken over filosofie, waarin je op een luchtige manier kennis kunt maken met dat moeilijke onderwerp. Leerboeken zijn leerboeken, maar die gebruik je op school, in de les. Dit is een boek waar je ook zelf, zonder leraar, kennis uit kunt opdoen. Je kunt het rustig als een spannend boek beschouwen want behalve een denkboek is het ook een doeboek. Het nodigt uit tot puzzelen, onderzoeken. Dat is waar filosofie voor bedoeld is: het stellen van vragen en het zoeken naar antwoorden. Neem nou de vraag: waarom filosoferen we eigenlijk? ;-)

Waarom filosoferen we?

Filosofie leert je niet te berusten bij de feiten maar juist over allerlei zaken na te denken en zelfs de meest ‘vanzelfsprekende’ dingen te onderzoeken. Zo ‘vanzelfsprekend’ zijn ze namelijk vaak niet. En dat onderzoeken doet filosofie met structuur en verbanden. Het leert je op een degelijke wijze tot een conclusie te komen in bijvoorbeeld een discussie, een analyse (scriptie of werkstuk) of een debat. Dat kan je helpen op school of later als je een studie gaat volgen.

 

zelf nadenken

 

 

Op steeds meer basisscholen en middelbare scholen in Europa wordt filosofie gegeven. In België is men nog niet zo ver, maar op middelbare scholen in Nederland is het al wel soms een eindexamenvak (havo en vwo). Bij vervolgstudies (mbo, hbo en universiteit) is filosofie een hoog gewaardeerd keuzevak. Kortom, om filosofie kun je moeilijk meer heen. Het brengt je verder in de maatschappij.

 

Wie zijn de makers van het Dikke Denkboek?

Het Dikke Denkboek is geschreven door Reynier Molenaar. Behalve uitgever is hij redacteur en schrijft hij graag teksten voor kinderen en volwassenen. De inhoud van het boek werd bewerkt door twee filosofisch geschoolde onderwijskrachten: drs. Norma Montulet en Fabien van der Ham. (Fabien heeft trouwens een eigen website over haar werk als filosofiejuf.)

Het boek staat verder vol aanstekelijke cartoons, die gemaakt zijn door tekenaar/schilder/cartoonist Sieger Zuidersma. Hij heeft al vele boeken en tijdschriften geïllustreerd en werkt veel voor bedrijven.

 

 

filosofische plaatjes

*Artikel 310, Wetboek van Strafrecht: “Hij die enig goed dat geheel of ten dele aan een ander toebehoort wegneemt, met het oogmerk om het zich wederrechtelijk toe te eigenen, wordt, als schuldig aan diefstal, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of een geldboete van de vierde categorie.”

let op!

Meer weten? Klik op een van de volgende pagina’s of koop het boek in de (online) boekwinkel. Of zoek op internet:  KLIK.

© Sieger Zuidersma

© Sieger Zuidersma

© Sieger Zuidersma

Tekstvak: © Sieger Zuidersma
De denker SocratesHet Dikke Denkboek